In het najaar van 2017 heeft FC Landen zijn jeugdwerking laten doorlichten door DoublePASS, een door de Voetbal Federatie Vlaanderen (VFV) erkend auditbureau dat gespecialiseerd is in de voetbalsector.

Centraal in deze benadering staat een integraal en sportspecifiek kwaliteitssysteem waarmee een structurele en duurzame verbetering van elke sportorganisatie nagestreefd wordt.

 

Foot PASS:

 • stimuleert en ondersteunt voetbalclubs om hun jeugdopleiding te verbeteren en beloont de clubs die daar ook effectief in slagen;
 • kent kwaliteitssterren toe aan Belgische voetbalclubs. De sterren zijn een erkenning voor de goede jeugdopleiding in de club;
 • ondersteunt de jeugdverantwoordelijken en -begeleiders structureel en professioneel. Uitgangspunt is een integrale kwaliteitsevaluatie met aandacht voor zowel sporttechnische als managementgerelateerde aspecten.

Het Foot PASS-instrument is opgebouwd rond 8 kwaliteitsdimensies. Die geven de kritieke succesfactoren aan die nodig zijn om een jeugdopleiding te runnen.

 1. beleid en strategie – Waar staat de club voor? Hoe past de jeugdopleiding binnen dit kader?
 2. organisatie – Hoe is de club gestructureerd en wat is de plaats van de jeugdopleiding? Wat zijn de taken van iedere medewerker?
 3. voetbalopleiding – Bestaat er een voetbalspecifieke opleidingsvisie, opleidingsplan en werkinstrumenten? Hoe gebeurt de organisatie van trainingen en wedstrijden. Welke ervaring en diploma’s hebben de leden van de sportieve staf?
 4. ondersteuning – Hoe verloopt de medische, mentale, studie- en sociaal-maatschappelijke begeleiding?
 5. interne communicatie – Zijn er gesprekken met ouders en spelers? Hoe staat het met het verenigingsleven? Krijgen spelers en trainers feedback?
 6. externe relaties – Welke informatie bevat de website van de club? Is er een samenwerking met gemeente, scholen en andere clubs?
 7. accommodatie en materiaal – Hoe staat het met de wedstrijd- en oefenterreinen? Over welke accommodatie beschikt de club? Over welk trainingsmateriaal beschikken de spelers?
 8. effectiviteit – Zijn er spelers uit de eigen jeugd in de A-kern? Zijn er veel spelers die de club verlaten? Worden spelers geselecteerd voor provinciale selecties?

In de aanloop naar het seizoen heeft de club een gedetailleerd dossier opgesteld om deze doorlichting voor te bereiden. Dat dossier werd begin september 2014 aan FootPASS overgemaakt. Begin oktober 2014 volgde de inspectie op de club zelf.

Alle hierboven opgesomde punten werden grondig geëvalueerd door de FootPASS-auditor. Daarbij werden ook clubverantwoordelijken, jeugdverantwoordelijken, jeugdtrainers en jeugdspelers geïnterviewd. Tevens werden onaangekondigd trainingen en wedstrijden bezocht.

Op basis van hun bevindingen werd een eindrapport opgesteld en werd er een objectieve quotering toegekend.

 

De club haalde deze week de 3 sterren binnen die vereist zijn om de komende drie seizoenen INTERPROVINCIAAL aan de slag te blijven; tegelijkertijd willen we ook het GEWESTELIJK jeugdvoetbal blijven verzorgen.

 

De eindconclusie van ons FootPASS-rapport willen we jullie zeker niet onthouden:

De club beseft terdege dat we niet op onze lauweren mogen rusten. Met de opmerkingen in het auditrapport kan de club aan de slag en zal ze trachten de komende jaren - stap voor stap - meer kwaliteit te bieden in de opleiding, zodat "méér betere spelers" kunnen doorstromen.

Iedereen kan daartoe op zijn manier zijn steentje bijdragen.


Filip Mertens

Auditverantwoordelijke

Kurt Rotty

TVJO

Tony Thierie

Voorzitter