Ethiek en fairplay

Op 16 juni 2008 onderschreef de raad van bestuur de "Panathlonverklaring" over de ethiek in de jeugdsport, waarmee FC Landen de verbintenis aangaat om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport. Deze verklaring wordt jaarlijks door de trainers ondertekend: 

Download
panathlonverklaring_club_15-16.pdf
Adobe Acrobat document 361.6 KB

Discriminatie van spelers met een andere huidskleur, geloof of ideologie is verboden. Het uiten van racistische opmerkingen zal altijd gesanctioneerd worden.

 

Pestgedrag naar en uitsluiting van andere spelers zal niet worden getolereerd.

Voor alle extrasportieve problemen die spelers zouden ervaren, staat de ombudsman van de club, de heer Jean-Marie François, ter beschikking (ombudsman@fclanden.be).

 

De voertaal van de club is Nederlands, maar taalfaciliteiten worden op de club te allen tijde getolereerd. Anderzijds wordt van anderstalige spelers en ouders verwacht dat ook zij inspanningen leveren om tot een vlotte club- en ploegwerking te komen.

 

FC Landen verwacht van elke speler en ouder correct gedrag op en naast het veld. Elke geldboete die de club door de KBVB wordt opgelegd wegens verbaal of fysiek geweld, kan door de club op de betrokken speler of ouder worden verhaald.

 

FC Landen vraagt aan elke speler, trainer en begeleider om het door de Belgische Voetbalbond gesteunde 'Fair Play Charter' van de FIFA te respecteren, met name:

 

1. Respect voor de spelregels

2. Respect voor de scheidsrechters en de officials

3. Respect voor je eigen club

4. Respect voor de tegenstrever

5. Respect voor je medemaats

6. Respect voor alle collega-voetballers

7. Respect voor de supporters van andere ploegen

8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs.

 

Geboden van de jeugdopleider

De club verwacht dat de jeugdopleiders de volgende principes in acht nemen:

 

1.Elke speler is even belangrijk. Dus geven we de uitleg en de demo steeds voor de hele groep spelers samen. We zorgen er ook voor dat wij (trainers) iedereen zien en dat alle spelers de uitleg horen of de demo zien.

 

2.Wij geven de uitleg en de demo tegelijkertijd (of laten de spelers demonstreren). Wij houden dit zo kort mogelijk om de oefening zo snel mogelijk te starten.

 

3.Wij laten de spelers zelf de sterke en de zwakke punten van de uitvoering vaststellen.

 

4.Wij zorgen voor uitdagende vormen ("wie kan ...?")

 

5.Wij spreken de taal van het kind en maken, bij de jongste spelers, gebruik van beeldtaal.

 

6.Wij moedigen de spelers altijd aan en zorgen door deze positieve coaching voor succes ervaring.

 

7.Wij durven coachen zodat de spelers voelen dat wij hen willen helpen.

 

8.Wij geven tijdens de wedstrijd(vormen) geen richtlijnen aan een speler die de bal heeft voor hij zijn actie heeft verricht. Wij laten hem zefl een oplossing vinden.

 

9.Bij een leergesprek worden de doelstelling geëvalueerd. Wij laten de spelers actief deelnemen en vermijden zo dat het een luistergesprek wordt.

 

10.Wij leiden de spelers op volgens de principes van zonevoetbal waarbij het 1 - 4 - 3 - 3 systeem de basis is. Ter voorbereiding daarvan geldt: U6 speelt 2v2-dribbelvoetbal. U7 tot en met U9 speelt in een enkele ruit, U10 tot en met U13 in een dubbele ruit.

 

11. Het FUN-aspect is doorheen de hele jeugdopleiding tegenwoordig.

 

12.Wij laten alle spelers die op het wedstrijdblad staan, minstens een halve wedstrijd spelen. Voor de wedstrijd en tijdens de rust verklaren wij onze keuzes aan de spelers.

 

13.Als er in de groep te veel spelers zijn voor op het wedstrijdblad, passen wij een beurtrol toe. Alle uitzonderingen hierop bespreken we eerst met de jeugdcoördinatoren. Vanaf de U14 beginnen de prestaties mee te tellen om zo de spelers klaar te stomen voor een eventuele doorstroming naar reserven of eerste elftal.

 


Ten slotte