Intentieverklaring

FC Landen heeft de intentie en de ambitie om in een zo hoog mogelijke competitie uit te komen om zo aan de jeugd van Landen en de gemeenten in de wijde omgeving de kans te geven zijn voetbaltalenten ten volle te ontplooien.

 

Het beleid is erop gericht om de doorstroming van jeugdspelers naar de kernelftallen te bevorderen. De club wenst een zo groot mogelijk aantal jeugdspelers te integreren in het eerste elftal. De club streeft naar een verzorgde spelstijl waarin de creativiteit van de speler naar boven komt.

 

De club wil financieel gezond zijn met een infrastructuur die aan alle wettelijke eisen voldoet.

 

FC Landen staat als club open voor zowel jongens als meisjes. Ongeacht zijn kwaliteiten is elk kind welkom om bij de club te komen voetballen en zich als voetballer verder te ontwikkelen.

Uitsluitend voor de interprovinciale prestatieploegen vanaf U14 worden minimumkwaliteiten vooropgesteld, doch oudere jeugdspelers kunnen altijd terecht bij de gewestelijke U15- en U17-ploegen.

 

FC Landen hecht veel belang aan goede betrekkingen met de stad Landen en werkt maximaal mee aan activiteiten die de stad organiseert met betrekking tot de verwelkoming van nieuwe inwoners, sportieve evenementen in de stad, contacten met de scholen enzovoort (terbeschikkingstelling kunstgras). In dat opzicht roept zij haar medewerkers steevast op tot een helpende hand en heeft de club een vaste vertegenwoordiger in de Sportraad.

 

FC Landen wil niet alleen sportief op een hoog plan aantreden, maar ook een club zijn waar iedereen zich thuis kan voelen. Een seizoen bestaat dus uit meer dan alleen trainingen en wedstrijden; allerhande activiteiten en evenementen vinden plaats, waarop de banden tussen club, spelers en ouders worden aangehaald en die ook het broodnodige centje in het laatje brengen om de kwaliteit van de jeugdwerking op peil te houden. Een greep uit het sportieve en extrasportieve activiteitenaanbod: zomertornooi, wafelverkoop, mosselsouper, sinterklaasfeest, kerstevent, pannenkoekenmiddag, slotevent enzoverder.

 

De communicatie tussen bestuurders en medewerkers gebeurt in een vertrouwensvolle en opbouwende sfeer. FC Landen wil een open sportief beleid voeren ten overstaan van al zijn leden en medewerkers.

 

FC Landen onderschreef de "Panathlonverklaring" over de ethiek in de jeugdsport, waarmee de club de verbintenis aangaat om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

 

Intentieverklaring zoals goedgekeurd op de Raad van Bestuur van 22 september 2014