Medische info

Preventief medisch onderzoek

Sporten is gezond! Met dit motto stimuleren we onze kinderen om zoveel mogelijk in beweging te zijn en deel te nemen aan georganiseerde sportactiviteiten. Soms zijn er evenwel omstandigheden of aandoeningen, gekend of niet gekend, die een risico vormen voor onze kinderen om op een veilige manier aan sport te doen.

  

Als club wensen we dan ook aan preventie te doen en te voorkomen, in de mate van het mogelijke en haalbare, dat we voor verrassingen komen te staan.

 

Daarom bieden wij de gelegenheid een sportmedisch onderzoek te laten uitvoeren bij een erkend sportarts of uw huisarts. De inhoud hiervan verschilt naar gelang van de leeftijd van de jonge voetballer.

 

Het basisonderzoek voor alle leeftijden omvat een vragenlijst, een klinisch onderzoek en een urineonderzoek. Vanaf de leeftijd van 12 jaar wordt dit om de 2 jaar aangevuld met een rustelektrocardiogram.

 

Vul samen met uw kind de vragenlijst in en neem ze mee naar uw arts. Hij zal aanvullen waar nodig en ook de overige formulieren invullen.

 

U bezorgt daarna het geheel onder gesloten omslag aan de jeugdverantwoordelijke die de onderzoeken zal bezorgen aan de clubartsen Dr. Koen Pansaers en/of Dr. Frank Peeters.

 

Opgelet: dit onderzoek wordt niet terugbetaald door het ziekenfonds, aangezien het om een preventief onderzoek gaat!