Medische info

Gekwetst? Procedure!

Een speler die gekwetst geraakt op training of wedstrijd dient de procedure te volgen die in samenspraak met de clubarts, dr. Frank Peeters, is uitgewerkt.

 

Voor alle kwetsuren, opgelopen tijdens training of wedstrijd, kan de trainer steeds onmiddellijk bellen naar de clubarts, Dr. Frank Peeters (0475/23.36.50), voor advies over de opgelopen kwetsuur (ook ’s avonds en in het weekend). In de mate van het mogelijke zal de dokter ter plaatse komen of hij zal vragen om naar het kabinet te komen voor verdere zorgen.

 

Eventueel kan het advies volgen om onmiddellijk naar het ziekenhuis te gaan bij ernstige kwetsuren. Indien noodzakelijk zal er doorverwezen worden naar een specialist, en zal de verdere zorg in samenspraak met de specialist gebeuren.

 

De clubarts beschikt over het vereiste document “Aangifte van Ongeval”.

 

Dit document moet behoorlijk en volledig worden ingevuld, met inbegrip van de volgende informatie:

 

- kleefbriefje van het ziekenfonds;

- beroep: student, arbeider, bediende (jeugd = student);

- naam en adres van de werkgever;

- datum en uur van het ongeval;

- ongeval tijdens een officiële of vriendschappelijke wedstrijd of tijdens een training;

- de omstandigheden van het ongeval.

 

Nadat het formulier door de arts is ingevuld, wordt het door de speler voorzien van een klevertje van de mutualiteit en moet het zo snel mogelijk,liefst binnen de week, worden afgegeven aan de trainer of een clubmedewerker.

 

Opgepast : om aanspraak te kunnen maken op een financiële tussenkomst moet dit document ten laatste 14 werkdagen na het ongeval toekomen op de KBVB.

 

De clubarts zal instaan voor de eventuele verdere opvolging van de opgelopen kwetsuur en zal, na officiële vaststelling van genezing, het genezingsattest invullen dat de clubsecretaris kan verstrekken aan de gekwetste speler.

 

De clubarts zal tevens de trainer gedurende die hele periode via e-mail op de hoogte houden van de evolutie van de kwetsuur. De clubarts zal bovendien de huisarts van de speler inlichten over de aard van de opgelopen kwetsuur en de behandeling en zal steeds de normale, officiële RIZIV-tarieven aanrekenen aan de betrokken speler, ook tijdens het weekend.

 

Met deze opvolgingsprocedure hoopt FC Landen het genezingsproces van de betrokken speler te optimaliseren.