Missie jeugdopleidingFC Landen wil aan zijn jeugdspelers een gezond alternatief aanbieden als vrijetijdsbesteding, waarin de speler centraal staat en waarin elke speler even belangrijk is. De nagestreefde hoge kwaliteit van de jeugdopleiding en de jeugdcompetitie neemt niet weg dat FC Landen het FUN-aspect doorheen de hele jeugdopleiding tegenwoordig wil zien.

 

FC Landen ziet het jeugdvoetbal niet louter als een doel op zich, maar als een middel en een leer- en groeiproces naar individueel beter worden als voetballer, ieder in zijn tempo en met zijn mogelijkheden. Hierbij staat de ontwikkeling van de speler steeds voorop en wordt het wedstrijdresultaat ondergeschikt.

 

FC Landen kiest resoluut voor een verzorgde speelstijl waarin de creativiteit van de speler tot uiting komt, alsook voor opbouwend voetbal van achteruit. In dat verband wordt veel belang gehecht aan het leren meevoetballen van de doelman.

 

Binnen de jeugdopleiding wordt steevast gewerkt met vaste positienummers, bij voorrang binnen het 1-4-3-3 spelconcept.

 

FC Landen wil niet alleen waken over de sportieve ontwikkeling van de jeugdspeler, maar ook over diens ontwikkeling tot een weerbare en zelfstandige jongvolwassene, door het leren werken in teamverband, het omgaan met succes en tegenslag, het aanleren van zelfdiscipline en het bevorderen van respect voor eenieder die het mogelijk maakt dat de jeugdvoetballer zijn hobby kan uitoefenen, zowel binnen de eigen club als ten aanzien van de tegenpartij.

 

FC Landen heeft de intentie en de ambitie om in een zo hoog mogelijke jeugdcompetitie uit te komen om zo aan de jeugd van Groot-Landen en omstreken de kans te geven zijn voetbaltalenten ten volle te ontplooien. FC Landen tracht daartoe in alle jeugdcategorieën tot en met U17 ploegen in lijn te brengen op alle mogelijke competitieniveaus, zowel interprovinciaal als provinciaal en gewestelijk.

 

FC Landen wil zich met de keuze voor de interprovinciale jeugdcompetitie hoofdzakelijk richten op de sportieve doorstroming, maar tegelijkertijd het gewestelijk jeugdvoetbal bewaken om het spelplezier van de speler en diens verbondenheid met de club en de omgeving te handhaven en te ontwikkelen.

 

FC Landen streeft ernaar om via zijn beleid de doorstroming van jeugdspelers naar de kernelftallen te bevorderen. De club wenst een zo groot mogelijk aantal jeugdspelers te integreren in het eerste elftal. In dat opzicht houdt de club bij de categorieën U16 en U17 postformatietrainingen om jonge talenten tijdig te detecteren. Ook is het mogelijk dat getalenteerde spelers, in onderling overleg binnen de technische staf, doorschuiven naar een hogere leeftijdscategorie.

 

Spelers vanaf U19 die onmiskenbaar talent hebben maar de fysieke maturiteit voor het A-elftal ontberen, kunnen zich de eerste jaren verder ontwikkelen in de B-kern. De club kiest bewust voor een zo jong mogelijk reservenelftal om in een latere fase zo veel mogelijk spelers te kunnen laten doorstromen.

 

FC Landen onderschreef "de Panathlonverklaring" over de ethiek in de jeugdsport, waarmee de club de verbintenis aangaat om, over de discussie heen, heldere gedragsregels vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden in de jeugdsport.

 

Missie jeugd zoals goedgekeurd in de Raad van Bestuur van 22 september 2014