G-voetbal

Met de goedkeuring van het hoofdbestuur werd in het voorjaar 2017 het startschot gegeven voor de stapsgewijze implementatie van G-voetbal op de club.

 

In het Landense blijkt hier, mede door de lokale aanwezigheid van Bindkracht vzw, een draagvlak voor te zijn.

 

Dit project vordert gestaag en moet in het voorjaar van 2018 uitmonden in de eerste specifieke G‑voetbalactiviteiten op de club. Op de laatste bestuursvergadering is beslist de G-kickoff mee op te nemen in het slotevent voor de jeugd in mei 2018.

 

Dit project wordt gecoördineerd door Davy Sevenants.