Aanspreekpunt Integriteit - Club API


Janssens Kris

Hallo, ik ben Kris Janssens. Sinds 2018 ben ik betrokken bij Fc Landen als afgevaardigde van de verschillende jeugdploegen waar mijn zoon Gus bij speelde.

Sinds dit jaar neem ik ook de rol van "Club-API" op mij, aanspreekpunt integriteit. Ik vind het belangerijk dat kinderen of medewerkers zich goed kunnen voelen binnen onze club.

Het is dan ook belangrijk om binnen de club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid en veiligheid waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden.

Je kan me steeds in alle discretie mailen op meldpunt@fclanden.be, bellen op 0495 59 23 33 of aanspreken op de club.

 


De Club-API

Wat?

Een aanspreekpunt integriteit (API) is een laagdrempelig aanspreekpunt waarbij sporters, hun ouders, begeleiders of andere betrokkenen terecht kunnen met een vraag, vermoeden of klacht over (seksueel) grensoverschrijdend gedrag of lichamelijke en seksuele integriteit.


Waarom?

We zien het als voetbalclub onze verantwoordelijkheid om te waken over bescherming van onze leden. Nog te veel incidenten van grensoverschrijdend gedrag worden niet tijdig opgemerkt en aangepakt. Het is dan ook belangrijk om binnen de club aandacht te hebben voor een cultuur van openheid en veiligheid waar iedereen het gevoel heeft om moeilijke situaties of incidenten van grensoverschrijdend gedrag te kunnen melden.

 

Taken van de CLUB-API

De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsbevinding te doen.

De taken van de API zijn :

  • Aanspreekpunt en eerste opvang
  • Coördinatie van de interne procedure en doorverwijzing
  • Preventieactiviteiten en ondersteuning