Missie en visie FC Landen 

FC Landen beschouwt de voetbalsport als zijn kerntaak en wil zich profileren als een opleidingsclub waar het eerste elftal de exponent is van de jeugdopleiding. Zij streeft er in de eerste plaats naar om met zoveel mogelijk zelf opgeleide spelers een eerste elftal in lijn te brengen op een zo hoog mogelijk niveau; doorstroming is het belangrijkste doel van de club.

 

FC Landen tracht daartoe in alle jeugdcategorieën ploegen in lijn te brengen op alle mogelijke competitieniveaus, zowel interprovinciaal als gewestelijk. Als club richt zij haar voetbalaanbod op de getalenteerde jeugdspelers uit de brede Landense regio, in zekere mate tot over de taalgrens, maar zeker ook op de jeugdspelers uit het Landense en directe omgeving met een veeleer recreatief voetbalprofiel. De nagestreefde hoge kwaliteit van de opleiding en van de jeugdcompetitie neemt niet weg dat FC Landen het fun-aspect doorheen de hele jeugdopleiding vertegenwoordigd wil zien.

 

FC Landen schenkt tevens aandacht aan het voetbal aan de basis: bij de allerkleinsten, van U6 tot en met U8, wordt geen enkele beperking op de instroom ingesteld.

FC Landen wil zich tevens in de toekomst meer op meisjes richten en drempelverlagend zijn om hen in de jeugdwerking van FC Landen te doen instappen.

 

FC Landen wil – sportief-inhoudelijk – aansluiting vinden bij het moderne voetbal dat vandaag gekenmerkt wordt door een flexibele toepassing van spelsystemen, zowel binnen een seizoen als binnen een wedstrijd. De rode draad binnen deze flexibiliteit blijft niettemin de herkenbaarheid van elk systeem voor de speler; enkel door het uitvoeren van duidelijk herkenbare afspraken kan de nagestreefde dominantie in elke speelstijl worden bereikt. Hiervoor streven we ernaar spelers te werven of op te leiden tot spelers met de volgende competenties: tactisch gedisciplineerde en technisch vaardige voetbalatleten met de juiste winning mindset.

 

FC Landen wil niet alleen waken over de sportieve ontwikkeling van de speler maar ook over diens ontwikkeling tot een weerbare en zelfstandige jongvolwassene. De kernwaarden die de club daartoe als leidraad hanteert, zijn vervat in de Panathlon-verklaring. Wij willen die waarden gestalte zien krijgen door het aanleren van werken in teamverband, het leren omgaan met succes en tegenslag, het aanleren van zelfsturing (‘empowerment’), het stimuleren van discipline en het bevorderen van respect voor eenieder, zowel binnen de eigen club als ten aanzien van de tegenpartij.

 

FC Landen wil waken over de sociale verbondenheid, door clubevents te organiseren waarmee alle voetballiefhebbers binnen en buiten de club aan hun trekken kunnen komen. Daarnaast waakt de club over goede relaties met Stad Landen, de Stedelijke Sportdienst, MOEV en andere externe actoren.

 

FC Landen toetst al zijn beleidskeuzes af op alle hierboven vermelde principes, waarden en criteria.