Lidgeldattest mutualiteit

Vrijwel alle ziekenfondsen voorzien in een tegemoetkoming in het lidgeld van een sportclub.

 

Wie VOLLEDIG in orde is met zijn lidgeldbetaling voor het seizoen 21-22, kan dit attest met de persoonlijke lidgeldinformatie opvragen met behulp van het originele formulier van zijn of haar mutualiteit. 

 

Voorzie het formulier steeds van een kleefstrookje van de mutualiteit op naam van de speler voor wie de aanvraag gebeurt, en geef het af aan trainer, ploegafgevaardigde of kantinemedewerker.

 

Na invulling en ondertekening door de club zal het aanvraagformulier worden terugbezorgd aan de trainer ter overhandiging aan de aanvrager.