Ethiek en fairplay

1/ Normen en waarden

Overeenkomstig haar visieteksten sluit de club zich aan bij de waarden die worden uitgedragen door de  "Panathlonverklaring" over de ethiek in de jeugdsport.

 

Die waarden willen wij gestalte zien krijgen door:

-          het aanleren van werken in teamverband (SAMENHORIGHEID);

-          het leren omgaan met succes en tegenslag (RELATIVERING);

-          het aanleren van empowerment (ZELFSTURING);

-          het stimuleren van discipline (ZELFBEHEERSING);

-          het bevorderen van een correcte omgang met eenieder, zowel binnen de eigen club als ten aanzien van de tegenpartij (RESPECT);

-          het weren van pestgedrag, racisme en discriminatie (GELIJKHEID).

 

FC Landen verwacht van elke speler, ouder en medewerker correct gedrag op en naast het veld.


Download
Panathlonverklaring.pdf
Adobe Acrobat document 226.8 KB


2/ FIFA Fairplay Charter

FC Landen vraagt aan elke speler, trainer en begeleider om het 'Fair Play Charter' van de FIFA te respecteren, met name:

 

1. Respect voor de spelregels

2. Respect voor de scheidsrechters en de officials

3. Respect voor je eigen club

4. Respect voor de tegenstrever

5. Respect voor je medemaats

6. Respect voor alle collega-voetballers

7. Respect voor de supporters van andere ploegen

8. Respect voor jezelf, zeg nee tegen alcohol, roken en drugs.

 3/ Ethisch Verantwoord Scouten

 

VoetbalVlaanderen stelt: "Scouten is niet meer weg te denken uit de hedendaagse voetbalsport. Het is natuurlijk wel belangrijk dat de manier waarop spelers van club veranderen correct en beschaafd gebeurt. Voetbal Vlaanderen stelde daarom, in samenspraak met alle clubs die vorig seizoen deelnamen aan de TVJO-workshops, een visietekst “Ethisch verantwoord scouten” op. Deze visietekst omvat richtlijnen voor zowel interne als externe scouting en richtlijnen voor de voetbalouders".
4/ Grensoverschrijdend gedrag, doping, matchfixing etcetera?