Aangifteformulier Sportongeval Speler

ALLE AANGIFTEN EN ANDERE DOCUMENTEN IN VERBAND MET EEN SPORTONGEVAL BEZORGEN AAN DE NIEUWE G.C. NICO DE RICK - nicoderick80@gmail.com

Download hiernaast het "formulier aangifte van sportongeval"; binnen de 10 dagen ingevuld door de arts en voorzien van kleefbriefje te bezorgen aan de G.C.

NIEUW FORMULIER

De oude niet langer gebruiken!

Download
AANGIFTEFORMULIER_rectoverso.pdf
Adobe Acrobat document 1.3 MB

Belangrijke informatie

Gekwetst? Procedure!

Je hebt je gekwetst op training of tijdens de wedstrijd.

 

Wat moet je doen om in aanmerking te komen voor een gedeeltelijke tegemoetkoming door het Federaal Solidariteitsfonds van de Voetbalbond?

 

1/ Je kwetsuur is van die aard dat je onmiddellijk of eerstdaags een arts moet raadplegen. Laat die arts de achterzijde invullen van het formulier voor aangifte van het sportongeval (je vindt een exemplaar onderaan deze pagina).

 

FC Landen verwijst haar leden graag door naar de clubartsen:

  • Dr. Koen PANSAERS - 011 88 32 12

http://www.huisartsenpraktijkpepijn.be/nl/huisartsen/Dr.+Koen+Pansaers/9

  • Dr. Frank PEETERS

http://www.huisartsenpraktijkgrootlanden.be/

 

2/ Op de voorzijde van het formulier 'aangifte sportongeval' breng je een kleefbriefje aan van je ziekenfonds - zonder vignet geen dossier.  Je bezorgt ten laatste binnen 10 dagen na het ongeval het formulier op de club onder omslag, ter attentie van de Gerechtigd Correspondent van de club, Nico De Rick.

 

3/ Indien het dossier wordt aanvaard door de KBVB ontvangt u via de club een ontvangstbewijs annex genezenverklaring (het "getuigschrift van herneming voetbal").

Dat formulier laat je door je arts invullen, dateren en ondertekenen zodra er definitieve genezing is. Vervolgens bezorg je het naar behoren ingevuld en afgetekend terug aan de G.C. Zonder dit door de arts afgetekend genezingsattest wordt er door de Bond niets vergoed.

 

4/ Bezorg vervolgens de G.C. zo snel mogelijk alle medische kosten en het volledig detail van tegemoetkoming van het ziekenfonds (geen overschrijvingsformulieren, wel een door de mutualiteit opgemaakt overzicht van terugbetalingen), van de originele hospitalisatiefactuur (met vermelding van de ZIV-nummers) of de farmaceutische specialiteiten te bezorgen (originelen). OPGELET: de originelen worden verstuurd naar de Bond; gelieve dus zelf kopies of scans te maken voor eigen gebruik.

 

Alle documenten dienen steeds onder omslag te worden overhandigd.

 

Gelieve te noteren dat zolang het door de arts afgetekende genezingsattest niet is ingestuurd, het ongevallendossier niet definitief wordt afgesloten, waardoor de speler niet speelgerechtigd is volgens de reglementering van de KBVB. Als de speler al wedstrijden speelt voordat het ongevallendossier definitief is afgesloten, behoudt de Voetbalbond zich het recht voor om niet tegemoet te komen in de gemaakte kosten.

 

De Bond treedt op als derde betaler, dus na het ziekenfonds en een eventuele privéverzekeraar. De Bond bepaalt de mate van tegemoetkoming volgens eigen reglement, waarin FC Landen geen zeggenschap heeft. Dit reglement is raadpleegbaar op de website van de Bond (http://www.belgianfootball.be/nl/bondsreglement-0 - bijlage 1 Verzekering).

 

5/ Voor zover de kosten door de Bond worden aanvaard, volgt de tegemoetkoming daarvan op de rekening-courant van de club, die de vergoeding vervolgens doorstort op de rekening van de gekwetste speler.